אייקון תמיכה וליווי סטודנטים

תמיכה וליווי סטודנטים

המכללה האקדמית אשקלון » דיקאן הסטודנטים » תמיכה וליווי סטודנטים

מיכל בן ישי מרכזת פניות סטודנטים במסגרת הדיקאן.

 

סטודנטים יקרים אני מאמינה, מקדמת  ומיישמת מדיניות של "דלת פתוחה" במטרה להוות כתובת זמינה, אישית וידידותית לסטודנטים המתמודדים עם קשיים שונים ועם בעיות אישיות, משפחתיות וכלכליות.

הצלחה אקדמית היא מטרה מרכזית של כל אחת ואחד מכם ואני כאן לעזור, לתמוך, לכוון אתכם ולנסות לסייע

בכל בעיה המתעוררת במהלך לימודיכם, במטרה למקסם את הצלחתכם.

AAC Version 2.9