.b.a בכלכלה וחשבונאות
.b.a בכלכלה ושוק ההון
.b.a בכלכלה וניהול
.b.a בכלכלה ולוגיסטיקה
.m.a בכלכלה יישומית
אייקון חווית לימודים עשירה

חווית לימודים עשירה

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לכלכלה > חווית לימודים עשירה

הפקולטה לכלכלה מאמינה שחיבור נכון בין האקדמיה לשוק הפיננסי תורם רבות להעשרת לימודיו וניסיונו של הסטודנט. ולכן החוג לכלכלה ושוק ההון מציע סיורים שונים בחברות מובילות: חברות השקעה, בנקאים בינלאומיים ובבורסה לניירות ערך.בנוסף, מועברים לסטודנטים הדרכות וסדנאות בנושאי תעסוקה ולווי בהשתלבות בשוק העבודה. במטרה להביא לידי ביטוי מעשי את הלימודים העיוניין הנלמדים בתואר.

AAC Version 2.9