.b.a בכלכלה וחשבונאות
.b.a בכלכלה ושוק ההון
.b.a בכלכלה וניהול
.b.a בכלכלה ולוגיסטיקה
.m.a בכלכלה יישומית
אייקון לא עוצרים בתואר ראשון

לא עוצרים בתואר ראשון

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לכלכלה > לא עוצרים בתואר ראשון

בוגרי החוג המעוניינים להמשיך לתארים מתקדמים יכולים להמשיך את לימודיהם בכל המוסדות האקדמיים בארץ. בתוך כך, הפקולטה לכלכלה מעודדת את בוגריה להשתלב בתכנית ללימודי תואר שני בכלכלה יישומית במכללה.

AAC Version 2.9