.b.a בכלכלה וחשבונאות
.b.a בכלכלה ושוק ההון
.b.a בכלכלה וניהול
.b.a בכלכלה ולוגיסטיקה
.m.a בכלכלה יישומית
אייקון לימודי שנה א

לימודי שנה א' משותפים

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לכלכלה > לימודי שנה א' משותפים

הלימודים בשנה א' בכל החוגים: כלכלה וחשבונאות, כלכלה וניהול, כלכלה ושוק ההון וכלכלה ולוגיסטיקה משותפים.

מועמדים המתלבטים בין החוגים יכולים לעבור מחוג אחד לחוג אחר בתום שנה א' (הסטודנט נדרש להגיש בקשה עד לסוף חודש יולי באותה שנה), על פי תקנון הפקולטה  לכלכלה:

1. כל סטודנט המתקבל לאחד משלושת החוגים הללו בפקולטה לכלכלה, ועומד בכל המטלות של שנה א' יוכל להגיש בקשה לעבור לחוג אחר מבין שלושת החוגים.
2. בקשת המעבר מחוג לחוג בתום שנה א' תישקל בהנהלת הפקולטה לכלכלה ותאושר לפיה.
3. מעבר מאחד משלושת החוגים הללו לחוג כלכלה וחשבונאות מותנה בדרישות קבלה נוספות ומחייב שנת לימודים נוספת. וזאת, מאחר שבחוג כלכלה וחשבונאות נלמדים כבר בשנה א' לימודים בסיסיים בחשבונאות לחשבונאים לצד הקורסים המשותפים לחוג.

בנוסף ללימודי שוק ההון המקובלים התכנית משלבת לימודי כלכלה לתואר ראשון. שילוב ייחודי זה מאפשר לבוגרי החוג להמשיך לתארים מתקדמים בתחום כלכלה, בבנקאות ושוק ההון ולהשתלב במגוון מערכות ותפקידים בתחומים האלה.

בפקולטה לכלכלה שוקדים על פיתוח מערך קורסים בתוכנות מחשב ושמושים באינטרנט הנדרשים כיום במסגרות כלכליות, ניהוליות ופיננסיות. 

AAC Version 2.9