אייקון לימודי כלכלה וחשבונאות

לימודי כלכלה וחשבונאות

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לכלכלה > לימודי כלכלה וחשבונאות

בנוסף ללימודי החשבונאות המקובלים התכנית משלבת לימודי כלכלה לתואר ראשון. שילוב ייחודי זה מאפשר לבוגרי החוג להמשיך לתארים מתקדמים בתחומים כלכלה וחשבונאות וכן להשתלב במגוון מערכות ותפקידים בתחומים אלה.

AAC Version 2.9