92% הצלחה בבחינת ההסמכה של מועצת רואי החשבון
.b.a בכלכלה וחשבונאות
.b.a בכלכלה ושוק ההון
.b.a בכלכלה וניהול
.b.a בכלכלה ולוגיסטיקה
.m.a בכלכלה יישומית
אייקון מטרת התכנית

מטרת התכנית

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לכלכלה > מטרת התכנית

מטרת הוכנית היא להכשיר את הסטודנט לאסוף, לארגן ולהביא לידי יישום נכון וחכם מידע כלכלי. כמו כן, להקנות את כל הכלים הדרושים ליישום המידע הנאסף למטרות חזוי התנהגות והערכת מדיניות בפרט כשמדובר בבסיסי נתונים גדולים.  במסגרת התכנית ייחשף הסטודנט לסוגיות מרכזיות ועדכניות של כלכלת ישראל והשלכותיהן על מדיניות חברתית, בניהם סוגיות מתחום מערכת הביטוח הלאומי, המערכת הפנסיונית והמערכת הבנקאית.

 

בחוג מלמדים מרצים מבכירי החוקרים בכלכלה בארץ,  אנשי אקדמיה וחוקרים מוערכים בעלי ניסיון רב בהוראה ובמחקר ביניהם פרופ' שושנה נוימן דיקאן הפקולטה לכלכלה במכללה, פרופ' יעקב רוזנברג ואחרים. לרבים מהם ניסיון במשק הפרטי והציבורי. המרצים משלבים ידע תיאורטי רב וניסיון יישומי רחב המאפשרים לסטודנטים לרכוש ידע בתיאוריה, במחקר ובפרקטיקה.

AAC Version 2.9