92% הצלחה בבחינת ההסמכה של מועצת רואי החשבון
.b.a בכלכלה וחשבונאות
.b.a בכלכלה ושוק ההון
.b.a בכלכלה וניהול
.b.a בכלכלה ולוגיסטיקה
.m.a בכלכלה יישומית

תנאי קבלה לשנת תשפ"א

חוג לימודיםממוצע תואר ראשוןדרישות נוספותחריגים (עד 10% מכלל המתקבלים)
.M.A בכלכלה יישומית80בוגרי תואר ראשון שאינו בכלכלה יידרשו בקורסי השלמהבעלי תואר ראשון 77+.
בעלי תואר ראשון מחו"ל יוזמנו לראיון קבלה אישי.

לפירוט נוסף אודות תנאי הקבלה לחץ כאן

 

בנוסף לדרישות המפורטות, כל המועמדים למסלולי התואר השני יידרשו לעמוד גם בתנאים אלו: פטור באנגלית בתואר הראשון (יש להתעדכן בכל חוג בציון המינימום הנדרש בלימודי אנגלית בתואר הראשון), מעבר מבחן יע"ל לבעלי תואר מחו"ל, הצגת אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים מלא.

 

תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

 

מועמדים שנתוני הקבלה אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים. 

מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה בטלפון: 9990* סמוך למועד הרישום.

AAC Version 2.9