על פי תכני הלימוד, החל מאמצע השנה השנייה הסטודנטים מתנסים במגוון שדות קליניים בבתי החולים ובקהילה: מרכז רפואי ברזילי, מרכז רפואי סורוקה, מרכזי אסותא, מרפאות ראשוניות של שירותי בריאות כללית. ההתנסות הקלינית היא חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים לתואר ראשון. ההתנסות מבוססת על תשתית הידע העיוני הנרכש ומכוונת לפתח גישות והעמדות מקצועיים, לפתח כללי התנהגות מקצועית ולהקנות מיומנויות טיפול נרחבות לפרטיןם ולקבוצות באוכלוסייה.

AAC Version 2.9