בית הספר למדעי הבריאות

ע"ש פרופ' משה מני

אייקון מרכז הדמיה (סימולציה)

מרכז הדמיה (סימולציה)

המכללה האקדמית אשקלון > ביהס למדעי הבריאות > ייחודיות לתזונה > מרכז הדמיה (סימולציה)

מרכז ההדמיה מדמה מצבים של מציאות קלינית בקהילה ובבתי החולים. הסטודנטים מתנסים במשך כל שנות הלימוד בתפקוד במצבים מדמי מציאות, בתרגול מיומנויות אבחון וטיפול, בפיתוח מיומנויות התבוננות ובשיפוט, ביכולת פתרון בעיות ובעבודת צוות.