אייקון בחינות מרחוק והערכה חלופית- סרטונים

בחינות מרחוק והערכה חלופית- סרטונים

המכללה האקדמית אשקלון » המרכז לחדשנות טכנו-פדגוגית » בחינות מרחוק והערכה חלופית » בחינות מרחוק והערכה חלופית- סרטונים

סרטון הדרכה: בניית מבחן בסיסי בגוגל פורמס

סרטון הדרכה: בניית מבחן מתקדם בגוגל פורמס

סרטון הדרכה: בניית מבחן במודל

סרטון הדרכה: ייבוא מבחן מוורד למודל

AAC Version 2.9