אייקון המלצות וסדנאות לסטודנטים: סרטונים

המלצות וסדנאות לסטודנטים: סרטונים

המכללה האקדמית אשקלון » המרכז לחדשנות טכנו-פדגוגית » המלצות וסדנאות לסטודנטים » המלצות וסדנאות לסטודנטים: סרטונים

סרטון הדרכה: לסטודנטים חדשים

סרטון הדרכה: נכנסים למודל בקליק- תרגום לערבית

סדנאות היערכות לבחינות לסטודנטים

סדנאות היערכות לסטודנטים דוברי ערבית

AAC Version 2.9