אייקון תדריכים וסרטוני הדרכה: סרטונים

תדריכים וסרטוני הדרכה: סרטונים

המכללה האקדמית אשקלון » המרכז לחדשנות טכנו-פדגוגית » תדריכים וסרטוני הדרכה לשימוש בכלים דיגיטליים » תדריכים וסרטוני הדרכה: סרטונים

סרטון הדרכה: כיתה היברידית

סרטון הדרכה: לשימוש בסיסי במודל 

סרטון הדרכה: למידה שיתופית בכלי גוגל ושלובם במודל 

סרטון הדרכה: יצירת שיעור סינכרוני בזום דרך המודל 

סרטון הדרכה: ליצירת מצגת אנימציה בפאווטון – משרד החינוך 

סרטון הדרכה: לשימוש במנטימטר- משרד החינוך 

סרטון הדרכה: לשימוש בפאדלט – משרד החינוך 

סרטון הדרכה: לשימוש בזום 2020- חב' נאוטק

AAC Version 2.9