אייקון אורפז דגן

אורפז דגן

סגל » אורפז דגן
אורפז דגן

אורפז דגן


תפקיד: אחראית מנהלית

חוג לימוד: הפקולטה לעבודה סוציאלית

טלפון: 08-6789269

ניתן לפנות לאחראית מנהלית באמצעות המידע האישי לסטודנט

בחזרה לאנשי הצוות
AAC Version 2.9