אייקון ד"ר רונית פלד- לסקוב

ד"ר רונית פלד- לסקוב

סגל » ד"ר רונית פלד- לסקוב
דר רונית פלד לסקוב

ד"ר רונית פלד- לסקוב


תפקיד: ראשת המסלול לתואר השני קרימינולוגיה ואכיפת חוק.

מחלקות: החוג לקרימינולוגיה, מכון שא"מ, קרימינולוגיה קלינית

דוא"ל: peleronit@gmail.com

טלפון: 054-6779883

תחומי המחקר: עבריינות, ענישה ושיקום אסירים.

פרסומים אחרונים:
פלד לסקוב, ר', שהם, א', קוז'וקרו, ל' וביאלר, ג' (2018). השתלבות בתעסוקה וחדילה
מעבריינות בקרב אסירים משוחררים בפיקוח. צוהר לבית סוהר, 19, 51-32.

תימור, א' פלד לסקוב, ר' וכרמון, מ' (בהדפסה). "התחליף הטוב ביותר לבית": פנימיית "בית
הילד" בעיני בוגריה בפרספקטיבה של 65 שנה. קרימינולוגיה ישראלית

Peled Laskov, R., & Timor, U. (2018). Working Behind Bars: Employed prisoners'
perception of professional training and employment in prison. International Journal of
Criminology and Sociology, 7, 1-15.

Peled Laskov, R., Shoham, E., & Cojocaru, L. (2019). Work-related intervention
programs: Desistance from criminality and occupational integration among released
prisoners on parole. International Journal of Offender Therapy and Comparative
Criminology.

פלד לסקוב, ר' , שהם, א' וקוז'וקרו, ל' (2019). שילוב תעסוקתי בקרב אסירים משוחררים.
חוברת מס' 4 בסדרה: "שילוב אסירים משוחררים בקהילה". מכון שא"מ – המכון לחקר
שילוב אסירים משוחררים בקהילה. המכללה האקדמית אשקלון.

בחזרה לאנשי הצוות
AAC Version 2.9