אייקון לידור רובין

לידור רובין

סגל » לידור רובין
לידור רובין

לידור רובין


תפקיד: אחראית מנהלית בחוג לקרימינולוגיה קלינית

חוג לימוד: החוג לקרימינולוגיה

טלפון: 08-6789248

פקס: 08-6789233

ניתן לפנות לאחראית מנהלית באמצעות המידע האישי לסטודנט

בחזרה לאנשי הצוות
AAC Version 2.9