אייקון מאירה סאסי

מאירה סאסי

סגל » מאירה סאסי
מאירה סאסי

מאירה סאסי


תפקיד: מנהלת המרכז ללימודים קדם-אקדמיים

חוג לימוד: המרכז ללימודים קדם-אקדמיים

דוא"ל: meiras@aac.ac.il

טלפון: 08-6789112

בחזרה לאנשי הצוות
AAC Version 2.9