יום פתוח יתקיים בתאריך 30 ליוני בין השעות 9 ל12
ברכות לפרופ' קרן דופלט מהחוג לבריאות הציבור לרגל התעלותה לדרגת פרופ חבר
אייקון נדא עטאונה

נדא עטאונה

סגל » נדא עטאונה
נדא עטאונה

נדא עטאונה


תפקיד: רכזת הסטודנטים בני החברה הערבית

טלפון: 08-6789209

דוא"ל: nedaa@aac.ac.il

בחזרה לאנשי הצוות
AAC Version 2.9