אייקון נדא עטאונה

נדא עטאונה

סגל » נדא עטאונה
נדא עטאונה

נדא עטאונה


תפקיד: רכזת הסטודנטים בני החברה הערבית

טלפון: 08-6789209

דוא"ל: nedaa@aac.ac.il

בחזרה לאנשי הצוות
AAC Version 2.9