אייקון פרופ

פרופ' אפרת שהם

סגל » פרופ' אפרת שהם
פרופ

פרופ' אפרת שהם


תפקיד: ראשת החוג לקרימינולוגיה וראשת מכון שא"מ

מחלקות: החוג לקרימינולוגיה, מכון שא"מ

דוא"ל: shoham@netzer.org.il

תחומי התמחות:
*שיקום אסירים בתוך מערכת הכליאה ומחוצה לה
*שיטור עברת האלמ"ב
*קרימינולוגיה תרבותית התנהגות פלילית בקהילות סגורות.

פרסומים אחרונים
1. * Shoham, E., Zelig, A. Hasisi, B. Weisburd, D., & Haviv, N. (2017). The whole is greater than the sum of the parts: Prison staff perceptions of domestic violence rehabilitation programs. International Journal of offender Therapy and Comparative Criminology. 62, 3299-3321.
2. * Hasisi, B. Weisburd, D. Shoham, E. Haviv, N., & Zelig, A. (2017). The Rock of Sisyphus-rehabilitation program for addicted prisoners in the Israeli prison. Megamot, 42, 259-300 .
3. * Peled-Laskov, R. Shoham, E., & Cojocaru, L. (2018). Occupational integration and recidivism among ex-prisoners on parole. Glimpse to Prison, 19, 32-51.
4. * Nicotra, E., Shoham, E., & Ben- Zur, S. (in print). Is the criminal justice system blind to race and ethnicity?: The case of fatal work accidents in the construction industry. Journal of Social Science Research, 14, 3081-3097.
5.* Peled-Laskov, R. Shoham, E., & Cojocaru, L (on line). Work-related
intervention programs: Desistance from criminality an occupational integration among released prisoners on parole. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. (25 pp.),

בחזרה לאנשי הצוות
AAC Version 2.9