מרכז נגישות מקיים שיתופי פעולה עם חברות השמה חיצוניות כגון: 'תעסוקה שווה' של משרד העבודה והרווחה ועם 'המרכז להכוונה תעסוקתית' הפועל במכללה במטרה לאתר משרות מתאימות ולסייע בשילוב סטודנטים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בעולם התעסוקה.

ניתן להתעדכן במשרות בקישור של אתר 'עבודה נגישה' http://www.avodanegisha.org.il//

AAC Version 2.9