אייקון הנגשת מבנה המכללה ושירותיה

הנגשת מבנה המכללה ושירותיה

המכללה האקדמית אשקלון » מרכז נגישות לסטודנטים עם לקויות למידה \ צרכים מיוחדים » הנגשת מבנה המכללה ושירותיה

המכללה האקדמית אשקלון פועלת לקידום נושא הנגישות במכללה, באופן שיאפשר לסטודנטים עם מוגבלויות ו/או עם הפרעות למידה נגישות לנכסי המכללה, למתקניה ולשירותיה. הנגשה זו מתבצעת בכפוף לנדרש בחוקים ובתקנותיהם כחלק מתפיסת עולמה של המכללה, הרואה בשוויון הזדמנויות ערך עליון.   

הסדרי נגישות במכללה
לפניות, להצעות ולבקשות בנושאי נגישות מתו"ס ונגישות השירות במכללה ניתן לפנות לרכזת הנגישות, גב' אושרת זכריה, בטלפון: 08-6789294

או באמצעות דואר אלקטרוני: zoshrat@aac.ac.il

 

נגישות אתרי האינטרנט
האתר הראשי של המכללה האקדמית אשקלון הונגש עפ"י המלצות התקן הישראלי מספר 5568, המבוסס על הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA קורא מסך – נמצא בתהליך התקנה.
באתר מופיע כפתור "נגישות" בצד שמאל למעלה, המאפשר לאנשים עם מוגבלות לבחור את הפרופיל המתאים להם לתפעול האתר.
האתר נבנה בהתאם להוראות הנגישות המופיעות ב –
W3C's Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA


• התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי מספר 5568 המבוסס על הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA.
• האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת.
• מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון נייד חכם.
• הצבעים באתר הותאמו על פי דרישות הניגודיות.
• ניווט באתר בעזרת מקלדת בלבד :באמצעות מקש TAB, חיצים ו-Enter לבחירה בפריט.
• אמצעי הניווט וההתמצאות באתר פשוטים ונוחים לשימוש.
• תכני האתר כתובים בשפה פשוטה וברורה ומאורגנים היטב באמצעות כותרות ורשימות.
• מבנה קבוע ואחיד לכלל תתי האתרים והדפים באתר.
• התאמת האתר לסביבות עבודה ברזולוציות שונות.
• האתר מאפשר שינוי גודל הגופן בתפריט נגישות.

 

הנחיות לנגישות באתרי אינטרנט 2.0:

בעברית 

באנגלית

AAC Version 2.9