מקדמת את הטיפול בהתאמות הלמידה ובהתאמות הנגישות במסגרת הלימודים בקמפוס ולאורך לימודי התואר. השירות כולל ייעוץ, מידע, הכוונה וליווי: אקדמי פנימי וכן בייעוץ ותאום מול גופים חיצוניים כגון: המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון ועוד.

סטודנטים המתמודדים עם מגבלה זמנית כגון: שבר, פריצת דיסק מתבקשים לפנות לרכזת נגישות אשר תסייע להם במתן התאמות זמניות. יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים מטעם רופא מומחה.

 

דרכי התקשרות עם רכזת הנגישות:

AAC Version 2.9