מרכז נגישות מפעיל פרויקט "חונכויות לשילוב האקדמיה בקהילה".

במסגרת הפרויקט סטודנטים מהמכללה האקדמית אשקלון חונכים תלמידי תיכון עם לקויות למידה או מוגבלויות, במטרה להעלות את אחוז הזכאות לתעודת בגרות.

חונכות זו מקנה לסטודנטים החונכים מלגה או נקודות זכות (לקורס בחירה), וזאת בנוסף לתחושת השליחות והסיפוק העצומים שמקבלים החונכים והנחת התשתית לשילובם כאנשי חינוך בעתיד.

AAC Version 2.9