אייקון הוועדה לענייני שכר לימוד

הוועדה לענייני שכר לימוד

המכללה האקדמית אשקלון » מדור שכר לימוד » הוועדה לענייני שכר לימוד

באלו נושאים דנה הוועדה?

הוועדה מטפלת בפניות סטודנטים הנוגעות לחיוב כספי של שכ"ל בנושאים הבאים:

– שינוי חיוב כספי של שכר לימוד בגין ביטול לימודים.

-שינוי חיוב כספי בגין ביטול קורסים במערכת.

-ביטול חיוב 10% תקורה בגין גרירת תואר.

-ביטול חיוב 10% משכ"ל בגין הגשת עבודה באיחור או בחינה במועד מיוחד או ג'.

 

באלו נסיבות?

המדובר בנסיבות חריגות ובלתי צפויות כגון:

-בעיות בריאות, פיסיות או נפשיות של הסטודנט או בני משפחתו.

-אבל במשפחה.

-פניות אחרות בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות.

 

איך מתבצעת הפנייה לוועדה?

-הפנייה לוועדה נעשית באמצעות טופס פנייה דיגיטלי, פשוט וידידותי למילוי.

-חובה לצרף אישורים ומסמכים התומכים בבקשה.

את האישורים/מסמכים יש לשלוח לתיבת הדוא"ל vsl@aac.ac.il

 

באילו בקשות הוועדה לא דנה?

ועדת שכר לימוד לא דנה בבקשות כגון:

-החזר דמי רישום.

-ביטול דמי רווחה.

-דמי אגודת הסטודנטים.

-חוסר עניין בתכני הקורס.

-עומס בלימודים, עומס בעבודה וכד'.

-אירועים משפחתיים.

-אי קבלת אישור ממקום העבודה ליציאה ללימודים.

-נסיעה לחו"ל שלא בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות.

-פניות אחרות שלא בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות.

 

מתי הוועדה מתכנסת?

הוועדה מתכנסת אחת ל-4 שבועות.

 

איך אנו יודעים על החלטת הוועדה?

החלטת הוועדה תישלח לכתובת המייל של הסטודנט הפונה תוך חודש ימים מיום הפנייה (אלא אם כן ועדת שכר לימנוד תחליט אחרת לאור מורכבות הפנייה).

 

למילוי הטופס לחץ כאן- טופס פנייה לוועדת שכר לימוד

 

 

 

AAC Version 2.9