אייקון מועדים ודרכי תשלום שכ"ל

מועדים ודרכי תשלום שכ"ל

המכללה האקדמית אשקלון » מדור שכר לימוד » מועדים ודרכי תשלום שכ"ל

תשלום ראשון- מקדמה עד מועד עריכת תכניות הלימודים.

נוסף לכך 6 תשלומים שווים שייגבו בהוראת קבע לפי פירוט במועדים הבאים:
תשלום שני – ב- 15.11.2021
תשלום שלישי- ב- 15.12.2021
תשלום רביעי – ב- 15.1.2022
תשלום חמישי– ב- 15.2.2022
תשלום שישי – ב- 15.3.2022
תשלום שביעי – ב- 15.4.2022

ניתן לשלם מראש את שכר הלימוד. סטודנט שיעשה כן יהיה זכאי להנחה של 2.5% משכ"ל. וזאת בתנאי שהסטודנט ערך תכנית לימודים מלאה. תשלום מראש יחשב תשלום ששולם עד ל-15/9/21 (סמסטר אביב עד 31/1/22). תשלום בכרטיס אשראי אינו מזכה בהנחה הנ"ל.

1. הוראת קבע- שכר הלימוד נגבה בהוראת קבע  ב -6 תשלומים  ,בקיזוז המקדמה , החל מ 15/11/21 בתאריך 15 לכל חודש .

הקמת הוראת קבע לחיוב חשבון נעשית באמצעות אתר האינטרנט של הבנק שבו מתנהל חשבונך, ללא צורך לגשת לסניף. יש להיכנס ל"הרשאות והוראות קבע"- "הקמת הוראה לחיוב חשבון".

על הטופס שנפתח מציינים: קוד מוסד 21145

שם מוסד: המכללה האקדמית אשקלון

אסמכתא /מס מזהה : מספר ת.ז. של הסטודנט בלבד (ולא של המשלם)

יש לציין: הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות.

לאחר האישור להקמת הוראת קבע יש להדפיס את האישור ולשלוח למייל :tui@aac.ac.il.

סטודנט המעוניין להחתים את הבנק יש להוריד את הטופס, ולשלוח חתום ע"י הבנק למייל המצורף.

סטודנטים שנה ב' ומעלה שלא שינו את פרטי הבנק אינם צריכים לשלוח את פרטי הוראת הקבע.

2.כרטיס אשראי – תשלום דרך פורטל הסטודנט-< יש להיכנס לדף חשבון-<  לבחור את שנת הלימודים ( למשל תשפ"ב)-< ללחוץ על כפתור "תשלומים"-< יש לסמן לפי הבחירה במתג "לתשלום" מצד שמאל- <בתחתית הדף לאשר "המשך לביצוע התשלום "

יפתח חלון בו ניתן לבחור את סוג האשראי : רגיל – תשלום אחד, תשלומים –עד 3 תשלומים ללא ריבית , עד 18 תשלומי קרדיט.

יש להקליד את פרטי האשראי ( אין צורך בקוד אימות), יש להקליד מספר זהות 9 ספרות ובסיום התהליך יש ללחוץ אישור.

שימו לב- ביטול עסקת אשראי כרוכה בתשלום.

3.שימוש בכספי הפיקדון הצבאי – ניתן למשוך את כספי הפיקדון דרך אתר האגף והקרן לקליטת חיילים משוחררים ואין צורך  לגשת לבנק.

יש להיכנס לאתר הקרן לקליטת חיילים משוחררים בכתובת –https://pikadon.org.il/ או להתקין את האפליקציה בנייד.

יש להכין מראש צילום של המסמכים הבאים שובר לתשלום , תעודת זהות ואישור לימודים.

יש לסמן את מטרת הפיקדון – לימודים , ואז יהיה ניתן להתחיל 

4.העברה בנקאית- בהעברה בנקאית ע"ש המכללה האקדמית אשקלון (ע"ר), בנק הפועלים 12 סניף שמשון 686, מספר חשבון 103459. יש לשלוח מסמך המעיד על ההעברה עם שם הסטודנט ות.ז לכתובת המייל: tui@aac.ac.il

לתשומת ליבכם אין אפשרות לשלם במזומן 

סטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו (כגון ביטוח לאומי, קיבוץ, הסוכנות היהודית וכו') ידאג לאישור מהמוסד המממן את שכר הלימוד של הסטודנט. סטודנט שלא יציג אישור כזה עד סיום מועד ההרשמה יחשב כסטודנט רגיל וישלם את מלוא שכר הלימוד, עד הצגת האישור כנדרש. סטודנטים הממומנים ע"י הסוכנות היהודית – מנהל הסטודנטים ,יציגו את האישור ממנהל הסטודנטים עד יום מועד ההרשמה לקורסים. מסירת האישור ע"י המוסד המממן אינה משחררת את התלמיד מחובתו לשלם שכ"ל כולל תשלומים נלווים שחויב בהם אם המוסד המממן לא שילם שכ"ל במועד.

AAC Version 2.9