אייקון שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

המכללה האקדמית אשקלון » מדור שכר לימוד » שאלות נפוצות
שכר לימוד
מה התעריף של שכר לימוד לתואר ראשון לשנה ?
שכר לימוד לתוכנית מלאה הוא 10,391 ש"ח, צמוד למדד יולי 2021. לסטודנטים אשר השלימו בהצלחה ונרשמו לזכותם 18 נ"ז.
כיצד נקבע גובה שכר לימוד הכולל?
שכר הלימוד הכולל מחושב לפי מס' נקודות הזיכוי במערכת השעות של הסטודנט כפול התעריף ל-1 נק"ז.
כיצד נקבע תעריף לנקודת זיכוי לכל סטודנט?
מחיר נקודת זיכוי נקבע לפי תעריף שכר הלימוד במשך שלוש שנים מלאות (300%) חלקי נקודות הזיכוי הנדרשות לתכנית הלימודים אותה הוא לומד.

מהם אפשרויות התשלום למכללה?
הוראת קבע ב - 6 תשלומים
כרטיס אשראי עד 3 תשלומים ללא ריבית
כרטיס אשראי - בקרדיט עד 18 תשלומים
העברה בנקאית
שיקים
לא יתקבל מזומן החל משנת הלימודים תשפ"א
כיצד ניתן לשלם באמצעות פיקדון/מענק לחיילים משוחררים?
תשלום באמצעות הפיקדון הצבאי יעשה ע"י הגשת בקשה באזור האישי שבאתר של היחידה להכוונת חיילים משוחררים, תתבקשו להזין את כל הפרטים הנדרשים הקיימים בשובר תשלום שנשלח לכם למייל הפרטי/או בדואר
הבקשה תיבדק ע"י משרד הביטחון ולאחר שתאושר הכסף יועבר למכללה עד 5 ימי עסקים.
למידע בנושא יש להיכנס לאתר האגף והקרן חיילים משוחררים
מתי נערך חישוב 300% שכ"ל לסגירת תואר?
חישוב 300% שכ"ל לסיום תואר נערך בסיום חובות האקדמיים לתואר ראשון
שילמתי את שכר הלימוד מראש, האם בכל מקרה עליי להסדיר הוראת קבע?
כן, זאת בכדי למנוע חסימות לשירותי המכללה ועיכובים מיותרים. גובה שכר הלימוד עשוי להשתנות לאורך השנה בשל שינויים במערכת השעות כמו הוספה/ הסרה של קורסים. על כן, חשוב שתהיה הוראת קבע תקינה ופעילה לאורך השנה.
האם חייל משוחרר/ת פטור/ה מתשלום שכר לימוד בשנה ראשונה?
חייל/ת משוחרר/ת מחויב/ת בתשלום שכ"ל על פי הנהלים המוגדרים בתקנון שכ"ל. במידה והנך זכאי להטבה של שנה חינם ,תקבל החזר לחשבון הפיקדון הצבאי שלך בסוף שנת הלימודים הראשונה . ההחזר יבוצע ישירות ע"י משרד הביטחון. לבירור זכאותך להטבת שנה ראשונה חינם עליך לפנות ליחידה להכוונת חיילים משוחררים בטלפון 03-7776770
כיצד אקבל אישור גובה שכר לימוד?
ניתן לקבל אישור גובה שכר לימוד לאחר כשבועיים מתחילת הלימודים. האישור נמצא במידע האישי- אפשרויות נוספות- אישורים.
מימון שכר לימוד לשנה א' לפי החוק לקליטת חיילים משוחררים:
הזכאות להטבת חיילים משוחררים תיקבע ע"י משרד הביטחון בלבד.
סטודנט שזכאי להטבה יהיה מחויב לשלם את שכר הלימוד למכללה בכל דרך שיבחר, במקביל יקבל הודעה על היותו זכאי להטבה. באותה עת יהיה עליו להיכנס לקישור באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים, ובאזור האישי לחתום על כתב התחייבות.
לאחר מילוי כתב התחייבות ותשלום שכר הלימוד משרד הביטחון מחזיר את הכסף עבור השנה הראשונה לפיקדון הצבאי של הסטודנט בסוף שנת הלימודים האקדמית הראשונה.
שימו לב! סטודנט שלא יחתום על כתב ההתחייבות ו/או יסדיר תשלום שכר לימוד לא יהיה זכאי להחזר
כיצד אוכל לקבל יתרת זכות בחשבון המכללה?
יש למלא טופס "בקשה להעברת יתרת זכות" הנמצא באתר המכללה ולהעבירו למייל מדור שכר לימוד tui@aac.ac.il והבקשה תיבחן ע"י צוות המדור.
איך יש לי חוב כאשר שילמתי את שכר הלימוד בתחילת השנה?
הסכום שהסטודנט נדרש לשלם הינו בהתאם למערכת שעות המעודכנת נכון לאותו יום. כל שינוי שמתבצע במערכת שעות לאחר מכן יקבל ביטוי בשכר לימוד (חיוב/זיכוי).
כיצד ניתן לקבל העתקי קבלות?
לאחר תשלום שכר לימוד בכל אמצעי תשלום (מלבד תשלום שובר) קבלה מקורית נשלחת למייל הסטודנט המעודכן במערכת.
ניתן להפיק העתקי קבלות גם בדף החשבון במידע האישי. ליד כל תשלום יש תמונה של מדפסת. יש ללחוץ על התמונה ואז תופק הקבלה להדפסה
מהו ארגון הסטודנטים הארצי היציג והאם התשלום אליו הוא תשלום חובה
ארגון הסטודנטים הארצי היציג (כיום התאחדות הסטודנטים) פועל למען כלל הסטודנטים במישורים רבים.
התשלום הינו תשלום חובה לכלל המוסדות האקדמים ומטרתו לבסס תשתית מינימלית לצורך שימור הפעילות והבטחת רצף אירגוני בארגון
AAC Version 2.9