אייקון לא נעבור לסדר היום על התבטאויות התומכות ומעודדות מעשי טרור ואלימות

לא נעבור לסדר היום על התבטאויות התומכות ומעודדות מעשי טרור ואלימות

לא נעבור לסדר היום על התבטאויות התומכות ומעודדות מעשי טרור ואלימות
הנהלת המכללה מבקשת להבהיר כי על אף העובדה שהמכללה תומכת ומעודדת את חופש הביטוי של ציבור הסטודנטים לרבות במסגרות פרטיות, לא נעבור לסדר היום על התבטאויות התומכות ומעודדות מעשי טרור ואלימות מכל מן וסוג שהוא.
במקרים מעין אלו יושעה הסטודנט עד לבירור העניין על ידי ועדת המשמעת .
AAC Version 2.9