אייקון דרוש/ה מרצה בחוג לכלכלה ולוגיסטיקה

דרוש/ה מרצה בחוג לכלכלה ולוגיסטיקה

דרוש/ה מרצה בחוג לכלכלה ולוגיסטיקה

דרוש/ה מרצה לקורס ניהול מערכות מלאי, יום ג' בין השעות 14:00-17:00

וקורס תובלה ושינוע יום ג' 11:00-14:00

סמסטר ב', תשפ"ג החוג לכלכלה ולוגיסטיקה

כתובת מייל מזכירות החוג: מירי נחום <mirin@aac.ac.il>

AAC Version 2.9