אייקון דרוש/ה מרצה לקורס ניהול מערכות מלאי

דרוש/ה מרצה לקורס ניהול מערכות מלאי

דרוש/ה מרצה לקורס ניהול מערכות מלאי

דרוש/ה מרצה לקורס ניהול מערכות מלאי בחוג לכלכלה ולוגיסטיקה. 

סמסטר א', תשפ"ג , 2 קבוצות  יום ג' בין השעות 8:00-14:00

כתובת מייל מזכירות החוג: מירי נחום <mirin@aac.ac.il>

AAC Version 2.9