אייקון הנחיות קורונה חדשות החל מתאריך 18.8.21

הנחיות קורונה חדשות החל מתאריך 18.8.21

הנחיות קורונה חדשות החל מתאריך 18.8.21

הרינו להביא לידיעתכם כי החל מיום רביעי י' באלול תשפ"א (18.08.21) יכנסו לתוקפן הנחיות התו הירוק המעודכנות, באופן שהכניסה למכללה תתאפשר לסטודנטים בעלי תו ירוק בלבד דהיינו: מחוסנים, מחלימים ובעלי בדיקה שלילית שבוצעה 24 שעות לפני מועד הכניסה למכללה.

לא תתאפשר כניסה לקמפוס ללא אחת מחלופות התו הירוק המפורטות לעיל.

סטודנט שנקבעה לו בחינה ומנוע מלגשת בשל העדר תו ירוק, מתבקש לפנות אל הוועדה לקביעת מעמד.

על מנת לשמור על בריאותכם נבקשכם לפעול בהתאם להוראות האמורות.

הנהלת המכללה

AAC Version 2.9