יום פתוח יתקיים בתאריך 30 ליוני בין השעות 9 ל12
ברכות לפרופ' קרן דופלט מהחוג לבריאות הציבור לרגל התעלותה לדרגת פרופ חבר
אייקון סדנאות מרכז נגישות

סדנאות מרכז נגישות

סדנאות מרכז נגישות

סדנאות מרכז נגישות-סמסטר ב' יוצאות לדרך

 

לפרטים נוספים 

AAC Version 2.9