אייקון עבודות תחזוקה ושדרוג

עבודות תחזוקה ושדרוג

עבודות תחזוקה ושדרוג

ביום ד', 20.9.23, החל מהשעה 15:00 תתבצענה עבודות תחזוקה ושדרוג, בכל מהלך העבודה לא תהיה גישה לפורטל מרצה/ פורטל סטודנט.

MOODLE ימשיך לפעול כרגיל גם במהלך עבודות התחזוקה.

נשוב לפעילות מלאה ביום ה' בשעות הבוקר.

 

AAC Version 2.9