אייקון רשות המחקר והפרסומים שמחה להודיע על הזכייה של ד"ר נדב פרץ ויסוידובסקי במענק מחקר מהקרן הישראלית למדע ה ISF

רשות המחקר והפרסומים שמחה להודיע על הזכייה של ד"ר נדב פרץ ויסוידובסקי במענק מחקר מהקרן הישראלית למדע ה ISF

רשות המחקר והפרסומים שמחה להודיע על הזכייה של ד"ר נדב פרץ ויסוידובסקי במענק מחקר מהקרן הישראלית למדע ה ISF
AAC Version 2.9