גמר חתימה טובה
שנה טובה ומתוקה
הזדמנות אחרונה ללמוד עוד השנה
בהצלחה לבוגרי החוג לסיעוד בבחינת הרישוי הממשלתית
שנה טובה
אייקון 27 שנים לרצח רבין: הזיכרון והמסר

27 שנים לרצח רבין: הזיכרון והמסר

27 שנים לרצח רבין: הזיכרון והמסר

המכללה האקדמית אשקלון, תלמידיה, עובדיה וחברי הסגל אקדמי מרכינים ראש ביום השנה ה-27 לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל.

 

לנגד עיננו ניצבת גם היום, וביתר שאת, חברה מקוטבת ומשוסעת עד להחריד. להחריד ולהדאיג מפני סכנה קיומית שצופנת בקרבה חברה הטרוגנית כל כך ומשוסעת כל כך שחרב הקיטוב המתהפכת מונפת על צווארה.

 

עם שחווה על בשרו משברים וחורבן, גלות ושואה, נדרש לזכור ולא לשכוח את העבר. הזכירה והזיכרון ההיסטורי הם שמדבילים אותנו מן העמים, שאצלם הזיכרונות חיים וכתובים בספרים ולא בבני אדם. בעם היהודי הזיכרון ןהזכירה חתומים בבשר הגוף וטבועים בלב ובנשמה.  

 

רצח גדליה בן אחיקם, מושל שארית יהודה לאחר חורבן ירושלים והבית הראשון טילטל את העם היהודי לדורות. צום גדליה שנקבע לזכר הירצחו רק הדגיש את עוצמתו של האבל הלאומי, את התיעוב של האלימות, של יהודי המרים יד על יהודי. 

 

אנו נדרשים כעת לזכור ולא לשכוח!

 

AAC Version 2.9