אייקון חשוב לנו להיות לצידכם ולסייע

חשוב לנו להיות לצידכם ולסייע

חשוב לנו להיות לצידכם ולסייע
המלחמה והאירועים הקשיים בימים האחרונים מציבים בפנינו אתגרים וצרכים רבים.
המכללה האקדמית אשקלון בסיוע סגל הפקולטה לעבודה סוציאלית מזמינים אתכן ואתכם להצטרף למפגשי זום שיתקיימו מידי יום בשעה קבועה (18:30-19:30).
מטרת המפגש היא לשמוע לשלומכם ולהקשיב לצרכים שמתעוררים בשל האירועים הקשים.
במפגשים נלמד כלים ודרכי התמודדות להרחבת משאבי החוסן שלכם.
חשוב לנו להיות לצידכם ולסייע לכם ככל שניתן.
AAC Version 2.9