אייקון מלגת קרן הסיוע של המכללה

מלגת קרן הסיוע של המכללה

המכללה האקדמית אשקלון » דיקאן הסטודנטים » מלגות » מלגת קרן הסיוע של המכללה

דיקאן הסטודנטים מציע מלגות מקרן הסיוע של המכללה עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים.

הגשת הבקשה למלגה הינה ממוחשבת וידידותית למשתמש.

 

היקף המלגה: 1000 ש"ח- 2000 ש"ח 

תאריך פתיחה להגשה: 23.10.22

תאריך סגירה להגשה: 13.11.22

ההרשמה לשנת תשפ"ג הסתיימה

AAC Version 2.9