אייקון מלגת קרן הסיוע של המכללה

מלגת קרן הסיוע של המכללה

המכללה האקדמית אשקלון » דיקאן הסטודנטים » מלגות » מלגת קרן הסיוע של המכללה

דיקאן הסטודנטים מציע מלגות מקרן הסיוע של המכללה עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים.

הגשת הבקשה למלגה הינה ממוחשבת וידידותית למשתמש.

 

ניתן להירשם למלגת קרן הסיוע של המכללה לשנת הלימודים תשפ"ב  עד לתאריך 31.10.21

 

AAC Version 2.9