אייקון מלגת קרן הסיוע של המכללה

מלגת קרן הסיוע של המכללה

המכללה האקדמית אשקלון » דיקאן הסטודנטים » מלגות » מלגת קרן הסיוע של המכללה

דיקאן הסטודנטים מציע מלגות מקרן הסיוע של המכללה עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים.

הגשת הבקשה למלגה הינה ממוחשבת וידידותית למשתמש.

 

דיקאן הסטודנטים החליט להאריך את מועד ההגשה עד ליום רביעי 3.11.21.

 

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב הסתיימה.

AAC Version 2.9