סטודנטים

סטודנטים

ספרייה

קרא עוד

בהצלחה בבחינות!

אייקון תקנון המכללה

תקנון המכללה

המכללה האקדמית אשקלון > סטודנטים > מידע ושירותים > תקנון המכללה

תקנון זה וידיעון המכללה המתפרסם כל שנה נועדו לקבוע סדר, נוהל ונוהג במוסדנו. הסטודנטים במכללה על כל מסלולי הלימוד שבה, יפעלו על פי הוראות פרק זה ועל פי הוראות הפרקים הרלוונטיים למסלולי הלימוד אליהם הם משתייכים. חשוב לכולנו לשמור על אווירת לימודים, כיאה לאקדמיה ובהתאם לכללים שקבעה הנהלת המכללה. הסטודנטים מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון ולבצע את הכתוב בו.

הגדרות
הליך רישום מועמדים
תקנון סטודנטים
משמעת סטודנטים
תקנון הכרה בלימודים קודמים- הסבה לעבודה סוציאלית
מעונות
מלגות
נציבת קבילות ופניות סטונדטים
ליקויי למידה
ייעוץ פסיכולוגי
זכויות לסטודנטיות בהריון, בשמירת הריון ובטיפולי פוריות
זכויות מילואים
אגודת סטודנטים
שכר לימוד
ועדת שכר לימוד
קביעת מעמד
ספרייה
מערכות מידע
בחינות