אייקון תקנון המכללה

תקנון המכללה

המכללה האקדמית אשקלון > סטודנטים > מידע ושירותים > תקנון המכללה

תקנון זה וידיעון המכללה המתפרסם כל שנה נועדו לקבוע סדר, נוהל ונוהג במוסדנו. הסטודנטים במכללה על כל מסלולי הלימוד שבה, יפעלו על פי הוראות פרק זה ועל פי הוראות הפרקים הרלוונטיים למסלולי הלימוד אליהם הם משתייכים. חשוב לכולנו לשמור על אווירת לימודים, כיאה לאקדמיה ובהתאם לכללים שקבעה הנהלת המכללה. הסטודנטים מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון ולבצע את הכתוב בו.

AAC Version 2.9