בית הספר למדעי הבריאות

ע"ש פרופ' משה מני

אייקון תואר ראשון .B.A בבריאות הציבור

תואר ראשון .B.A בבריאות הציבור

המכללה האקדמית אשקלון > ביהס למדעי הבריאות > החוג לבריאות הציבור > תואר ראשון .B.A בבריאות הציבור

מטרת התכנית

מטרת התכנית המוצעת היא להכשיר את בוגרי החוג לעיסוק במגוון תפקידים במערכת הבריאות, התעשייה הרפואית, מוסדות מחקר ואקדמיה, ארגונים בינלאומיים וארגונים שאינם ממשלתיים, ולפעול לקידום בריאות הציבור ובריאות אוכלוסיית ישראל. הכשרה זו מבוססת על הקניית מושגים ושיטות מחקר מתקדמות בבריאות הציבור החדשה, ובו בזמן שילוב ידע אינטרדיסציפלינרי, בסטנדרטיים לאומיים ובינלאומיים. תואר ראשון בבריאות הציבור  הוא בסיס לרכישת ידע בתחום והתקדמות מקצועית לרבות תארים מתקדמים.

התכנית מאפשרת לבוגרי החוג להשתלב בתחום בריאות הציבור ובד בבד לקבל הכשרה בסיסית ומתקדמת בנושאים הקשורים לתחום זה.  התכנית מקנה לסטודנט "ארגז הכלים" הנדרש להשתלבות במגוון משרות לשיפור בריאות הציבור בישראל. זאת, באמצעות לימודים ברמה אקדמית גבוהה ועל ידי התנסות מעשית בארגוני בריאות שונים (כבר בלימודי השנה השלישית).

בנוסף, התכנית מיועדת עבור עובדים במערכת הבריאות בישראל המבקשים לרכוש השכלה אקדמית בתחום עבודתם לשם קידומם המקצועי.

תכנית הלימודים

בתכנית הלימודים המעניינת והמגוונת קורסי מבוא וידע עיוני העוסקים בתחומים השונים של מדעי החיים, קורסי ליבה מתחום הרפואה, קורסים מתחום מערכת הבריאות והתנסות מעשית בארגוני בריאות שונים.  תכנית הלימודים מקנה לסטודנט ידע מעמיק בתחומי העיסוק המגוונים של בריאות הציבור ובו זמנית מפתחת חשיבה מדעית וביקורתית.

 תכנית לימודים לתואר "בוגר" B.A.  בבריאות הציבור

שנה א'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

 

קורסי מבוא

מבוא לביולוגיה הומנית

2

מבוא לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית

2

מבוא לביולוגיה הומנית -מעבדה

2

מבוא לאנטומיה ופיזיולוגיה

3

מבוא לבריאות הציבור

2

מבוא לכלכלה

2

מבוא לפסיכולוגיה

2

 

 

מבוא לסוציולוגיה

2

 

 

מבוא לתזונה בבריאות הציבור

2

 

 

מבוא לכימיה כללית ואורגנית

3

 

 

מבוא לכימיה כללית ואורגנית - מעבדה

 

 

 

 

 

קורסי ליבה

 

 

 

מערכות הבריאות בישראל

2

 

 

תזונה בבריאות הציבור

2

קורסי מתודולוגיה

ביוסטטיסטיקה א'

3

מקורות מידע בינלאומיים וישראליים בבריאות

2

יסודות המתמטיקה

2

לוגיקה

2

מיומנויות מחשב

0

שיטות מחקר כמותיות

3

 

 

ביוסטטיסטיקה ב'

3

קורסי יצירה יהודית

 

 

 

בריאות ורפואה ביהדות ובמסורות ישראל

2

 

 
שנה ב'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

 

קורסי ליבה 

כלכלת בריאות

2

תזונה, פעילות גופנית ומחלות כרוניות

2

סוציולוגיה של הבריאות

2

ניהול ארגוני בריאות

2

בריאות תעסוקתית

2

פיתוח והערכת תכניות בקידום בריאות

2

מדידת איכות במערכות בריאות

2

אפידמיולוגיה ב'

2

אפידמיולוגיה א'

2

סוגיות בבריאות וסביבה

2

בריאות אם וילד

2

סוגיות אתיות בבריאות הציבור

2

בריאות גלובאלית

2

בריאות הציבור במצבי חירום

2

הזדקנות

2

 

 

עקרונות בקידום בריאות

2

 

 

קורסי מתודולוגיה

SPSS

2

SPSS

2

 

 

שיטות מחקר איכותניות

3

 

 

כתיבה והצגה מדעית

2

קורסי יצירה יהודית

חוק ויהדות בבריאות הציבור

2

היהדות בתרבות המודרנית: בריאות ורפואה בראי הקולנוע והספרות

2

שנה ג'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

 

קורסי ליבה

ניהול פרוייקטים בבריאות

2

בריאות הפה והשן

2

תקשורת בבריאות הציבור

2

אפידמיולוגיה של תזונה

2

טעויות אנוש ובטיחות המטופל במערכות רפואיות

2

אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות

2

התנהגות בריאותית

2

בריאות מינית ורבייתית

2

אפידמיולוגיה של מחלות לא מדבקות

2

 

 

בריאות הנפש

2

 

 

סמינריון

סמינר: סוגיות בבריאות הציבור

2

 

 

התנסות מעשית (סטאז')

התנסות מעשית בבריאות הציבור (כולל הגשת עבודת גמר)

5

התנסות מעשית בבריאות הציבור (כולל הגשת עבודת גמר)

5

קורסי בחירה (8 ש"ס )

 

 

 

חומרים פסיכו-אקטיביים: היבטים חברתיים, ביולוגיים ונפשיים

2

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן במערכת הבריאות

2

תזונה למחלות והפרעות אכילה

2

עקה חמצונית והשפעתה על תוחלת החיים

2

שיווק חברתי לקידום בריאות הציבור

0

אי-שוויון במערכות בריאות

0

 

 

הערכת טכנולוגיות בבריאות

0

קורסי יצירה יהודית

תפילה: תלמוד, הלכה ומנהג

2

 

 

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 130 ש"ס.

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים לפי קביעת המכללה

סגל המרצים

בראש החוג עומד ד"ר זהר מור רופא מומחה בבריאות הציבור ועסק במגוון תפקידים במשרד הבריאות: מנהל המחלקה לשחפת ואיידס, רופא נפת רמלה ואחראי תחום המחקר במחוז תל אביב. יחד עם ד"ר זהר מור מלמדים  מרצים,  מומחים וחוקרים בכירים המייצגים תחומים מגוונים של  מערכת הבריאות, רפואה, שיווק, סוציולוגיה, תזונה ועוד. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך כל שנות התואר ובסיום לימודיו.

תעסוקה אפשרית לבוגרי החוג

בפני בוגרי החוג לבריאות הציבור מגוון אפשרויות תעסוקה במערכת הבריאות או בגופים העוסקים בבריאות: משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, קופות חולים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות מסחריות העוסקות במזון ובבריאות, חברות תרופות ומחקר. בנוסף, בוגרי החוג  יכולים  להמשיך ללימודי תואר שני בבריאות הציבור במוסדות שונים בארץ.