אייקון יחס אישי וכיתות לימוד קטנות

יחס אישי וכיתות לימוד קטנות

המכללה האקדמית אשקלון > ביהס למדעי הבריאות > ייחודיות לבריאות הציבור > יחס אישי וכיתות לימוד קטנות

הלימודים הם בקבוצות לימוד קטנות, ולפיכך מוענקת הזדמנות לכל סטודנט להביע את עצמו.  ניכרת גם תשומת לב אישית מראש החוג והמרצים.

AAC Version 2.9