סגל המרצים בחוג לסיעוד מורכב ממרצים, אנשי אקדמיה וחוקרים מן השורה הראשונה, המשולבים בכל תחומי המחקר. סגל המרצים משלב מצוינות בהוראה אקדמית ומחקר פעיל, עיסוק קליני ויישומי בשדה.

AAC Version 2.9