אייקון תואר אקדמי בשילוב הסמכה מקצועית

תואר אקדמי בשילוב הסמכה מקצועית

המכללה האקדמית אשקלון > ביהס למדעי הבריאות > ייחודיות לסיעוד > תואר אקדמי בשילוב הסמכה מקצועית

לבוגרי התכנית יוענק תואר בוגר בסיעוד (.B.S.N) ותעודת אח/ות מוסמך/ת, בכפוף להצלחה בבחינת הרישוי הממשלתית של משרד הבריאות.

AAC Version 2.9