בית הספר למדעי הבריאות

ע"ש פרופ' משה מני

אייקון תואר ראשון ייחודי בארץ

תואר ראשון ייחודי בארץ

המכללה האקדמית אשקלון > ביהס למדעי הבריאות > ייחודיות לבריאות הציבור > תואר ראשון ייחודי בארץ

המכללה האקדמית אשקלון היא המוסד היחיד בארץ המעניק תואר ראשון בבריאות הציבור. הסטודנטים נהנים מהוראה איכותית וממגוון רחב של קורסים.