במהלך הלימודים מתנסה הסטודנט במחקר הקשור לסוגיות השונות בבריאות הציבור, ובו בזמן זוכה לליווי אקדמי ולהדרכה מקצועית. המחקר הוא התנסות מעשית המשלימה את הלימודים העיוניים, ולכן מתאפשרות חוויית ניהול, הובלת מחקר בשטח והיכרות עם אנשי מקצוע העוסקים בתחום. המחקרים בחוג נעשים בשיתוף פעולה עם לשכות הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המרכז הרפואי ברזילי, קופות החולים ומוסדות אקדמיים שונים.

AAC Version 2.9