אייקון לידיעת המועמדים

לידיעת המועמדים

המכללה האקדמית אשקלון > ביהס למדעי הבריאות > ללא קטגוריה > לידיעת המועמדים

המבקש לקבל תעודת תזונאי-דיאטן בישראל* חייב להיות בעל תואר ראשון בתזונה-דיאטנות, לסיים בהצלחה הכשרה מעשית ולעמוד בבחינה הממשלתית במקצוע זה.
בנוסף, עליו לעמוד בתנאי הסף הבאים:

• גיל 18 לפחות
• אזרח ישראלי או תושב ישראל
• לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל, בעברה פלילית או בעברה משמעתית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לקבל תעודה במקצוע בריאות כמו כן, לא הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עברה כאמור, שבהם טרם ניתן פסק דין סופי.

 

* נא לעקוב אחר הוראות משרד הבריאות בעניין זה המתעדכנות מעת לעת.

AAC Version 2.9