בית הספר למדעי הבריאות

ע"ש פרופ' משה מני

אייקון תואר ראשון .B.S.N בסיעוד*

תואר ראשון .B.S.N בסיעוד*

המכללה האקדמית אשקלון > ביהס למדעי הבריאות > החוג לסיעוד* > תואר ראשון .B.S.N בסיעוד*

מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להקנות ידע, כלים ואמצעים למתן טיפול סיעוד כוללני ליחידים ומשפחות בעת בריאות וחולי. זאת, באמצעות פיתוח מיומנויות לתקשורת בין אישית, יכולת לפתח ניתוח וחשיבה ביקורתית, יכולת לניהול הטיפול ושיתוף פעולה עם עמיתים ובעלי מקצועות בריאות אחרים ובה בעת עבודה בצוות מקצועי. התכנית מכשירה אחים ואחיות מוסמכים ברמה אקדמית וראשונית למגוון תפקידים. ההכשרה מיועדת למערכת הבריאות, לבתי חולים ולקהילה על בסיס ידע מדעי נרחב במדעי הסיעוד, הרפואה, החברה וההתנהגות. העשייה הסיעודית מושתתת על התחומים הללו. לבוגרי התכנית יוענק תואר בוגר בסיעוד (.B.S.N) ותעודת אח/ות מוסמכ/ת, בכפוף להצלחה בבחינת רישוי ממשלתית של משרד הבריאות.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר ראשון משלבת רקע עיוני והתנסות קלינית. קורסי היסוד במדעי הסיעוד, הרפואה והחברה, הנלמדים בשנה א', הם בסיס להמשך הלימודים. סיומם בהצלחה הוא תנאי להמשך הלימודים. הלימודים הקליניים וההתנסויות מתחילים בשנה ב' ונמשכים בד בבד ללימודים העיוניים במשך כל שנות הלימוד. במסגרת ההתנסויות הקליניות נחשפים הסטודנטים לשדות קליניים במוסדות בריאות שונים, המעניקים שירותי בריאות לאוכלוסייה בכל עת.
תחומי הלמידה הקליניים מתבססים על תכנית לימודים מחייבת של מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, ומתקיימים במגוון חטיבות קליניות: חטיבת סיעוד המבוגר ( פנימית, כירורגיה), חטיבת סיעוד האישה, חטיבת סיעוד הילד, חטיבת סיעוד בקהילה, חטיבת סיעוד בבריאות הנפש, סיעוד ברפואה דחופה ומצבי חירום וסיעוד במצבי מוגבלות ושיקום.
הלימודים העיוניים נלמדים בקמפוס המכללה והלימודים הקליניים נלמדים במגוון שדות קליניים, בשירותי אשפוז ובקהילה של מערכת הבריאות.
משך התכנית ארבע שנים - שמונה סמסטרים.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.S.N  בסיעוד  

שנה א'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

 

מדעי החיים

אנטומיה פיזיולוגיה

3

אנטומיה פיזיולוגיה

3

כימיה כללית ואורגנית

4

גנטיקה  ואמבריולוגיה

2

פרקים נבחרים בתזונה

2

מבוא לביוכימיה

2

 

 

מיקרוביולוגיה וירולוגיה ואימונולוגיה

3

 

 

פתולוגיה כללית

2

 

 

פרמקולוגיה א'

3

מדעי הסיעוד

מבוא למקצוע סיעוד

4

עקרונות הסיעוד הקליני

3

עקרונות בבריאות הציבור

2

 

 

תקשורת בינאישית

2

 

 

מדעי ההתנהגות

מבוא לפסיכולוגיה

2

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

2

מדעי החברה

מבוא למנהל

2

קידום בריאות וחינוך לבריאות

2

יישומי מחשב

2

סוציולוגיה של הבריאות

2

יישומי מחשב - תרגיל

1

מבוא לכלכלת בריאות

2

 

 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

3

 

 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר - תרגיל

1

קורסי יצירה יהודית

 

 

 

עולם האגדה של חז"ל

2

 

 

קורסי העשרה

 

 

 

כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית

2

 

 

עזרה ראשונה

1.5

 

 

 

שנה ב'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

מדעי החיים

 

התנסויות קליניות

 

פתולוגיה רב-מערכתית ב'

2

הכנה להתנסות קלינית –במרכז ההדמיה

2

פרמקולוגיה ב'

3

התנסות קלינית (סיעוד המבוגר בביה"ח)

4

מבוא לאפידמיולוגיה

2

 

 

מדעי הסיעוד

עקרונות אומדן פיזיקלי

3

 

 

עקרונות אומדן פיזיקלי - תרגיל

1

 

 

מיומנויות הדרכה, ייעוץ ותמיכה

2

 

 

סוגיות אתיות בסיעוד

2

 

 

קורסי ליבה- לימודים קליניים

סיעוד המבוגר- עיוני (שמרני)

8

סיעוד המבוגר- עיוני (שמרני)

4

סיעוד המבוגר- עיוני (כירורגי)

8

סיעוד המבוגר- עיוני (כירורגי)

4

סיעוד הזקן בבריאות וחולי

2

 

 
שנה ג'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי ליבה- לימודים קליניים

סיעוד הילד והמתבגר

3

סיעוד בריאות הנפש

1.5

סיעוד הקהילה

3

סיעוד במצבים דחופים

2

סיעוד האישה

4

סיעוד במצבי מוגבלות שונים ושיקום

2

סיעוד בריאות הנפש

3.5

סיעוד הילד והמתבגר

4

תהליכי קידום ואבטחת איכות

1

סיעוד האישה

3

 

 

סדנת- סיעוד במצבי חירום

1

מדעי הסיעוד

חוק ומשפט בבריאות ובציבור

2

 

 

היבטים בניהול הטיפול

1

 

 

סיעוד בבריאות העובד

1

 

 

התנסויות קליניות

סיעוד המבוגר והזקן (שמרני וכירורגי - השלמה)

2

סיעוד במצבים דחופים

2

סיעוד בקהילה

3

סיעוד האישה

3

 

 

סיעוד הילד והמתבגר

2

שנה ד'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

מדעי הסיעוד

סוגיות מקצועיות בסיעוד

2

 

 

סמינרים 

סמינר קליני בסיעוד

3

סמינר מחקר בסיעוד

2

סמינר מחקר

2

קורס העשרה

2

התנסויות קליניות

במצבי מוגבלות ושיקום

1

התנסות קלינית מתקדמת

6

סיעוד במצבים דחופים- השלמה

 

 

 

סיעוד בבריאות הנפש

2

 

 

סיעוד הילד והמתבגר- השלמה

 

 

 

סיעוד האישה - השלמה

 

 

 

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 170.5 ש"ס (נ"ז)

בתוכנית הלימודים ייתכנו שינויים לפי קביעת המכללה סגל המרצים

סגל מרצים

בראש החוג עומדת פרופ' טובה הנדל שכיהנה במגוון תפקידים: ניהול מערכות אקדמיות לחינוך ולסיעוד וכן ניהול הסיעוד בקהילה ובבתי חולים. מחקריה מתמקדים במבחר נושאים בניהול הסיעוד: סגנונות ניהול, ניהול עימותים, ערכים ארגוניים, הבדלים בין דוריים, הגירת אחיות ועוד. יחד עם פרופ' הנדל מלמדים מרצים ומומחים מתחומים קליניים מגוונים, בעלי ניסיון רב בהוראה, בתפקידים קליניים ובמחקר. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך כל שנות התואר ובסיום לימודיו.

 

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה