אייקון מכינה ייעודית למגזר החרדי

מכינה ייעודית למגזר החרדי

המכללה האקדמית אשקלון » המרכז ללימודים קדם-אקדמיים » מכינה ייעודית למגזר החרדי

מכינה המיועדת לסטודנטים מהמגזר החרדי המעוניינים להשתלב בלימודים אקדמיים במכללה האקדמית אשקלון. במסגרת המכינה הסטודנט משלים פערים וידע בתחומי ליבה, לשם עמידה בתנאי קבלה ללימודים האקדמיים.

בסיום המכינה מקבל הסטודנט תעודת מכינה שוות ערך לתעודת בגרות לצורך קבלה ללימודים אקדמיים במכללה.

• בני 18-36.
• בוגר ישיבה המוכרת במשרד החינוך כמוסד חרדי.
• עמידה בבחינת מימ"ד/ בחינה פסיכומטרית בציון 400 לפחות.

• 3 חודשים (הכנה למבחן מימ"ד).
• 9 חודשים (מכינה).
• 3-4 ימי לימוד בשבוע.

• אנגלית קורס אקדמי 
• הבעה עברית
• מתמטיקה
• מדעי החברה 
• סטטיסטיקה
• שיטות מחקר
• כתיבה אקדמית

חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי/ אזרחי יהיו זכאים למימון שכר לימוד ומלגות קיום

 על פי מצב סוציו-אקונומי. בעלי פטור משירות צבאי/ לאומי יהיו זכאים לסיוע במימון שכר לימוד על פי מצב סוציו-אקונומי.

AAC Version 2.9