אייקון מכינה ייעודית

מכינה ייעודית

המכללה האקדמית אשקלון » המרכז ללימודים קדם-אקדמיים » מכינה ייעודית

מכינה המיועדת לסטודנטים המעוניינים להשתלב בלימודים אקדמיים במכללה האקדמית אשקלון ובמכללות הציבוריות.

בסיום המכינה מקבל הסטודנט תעודת מכינה שוות ערך לתעודת בגרות לצורך קבלה ללימודים אקדמיים במכללה

1. מסלול כלכלה / מדעי המחשב.
2. מסלול מדעי החברה.

 

• בעלי 8 יחידות לימוד בבגרות (בציון עובר) ומעלה.
• עמידה בבחינת מימ"ד/ בחינה פסיכומטרית בציון 400 לפחות.
• בחינת אמיר"ם (לחסרי ציון אנגלית בבחינה פסיכומטרית)

• 9 חודשים.
• 4 ימי לימוד בשבוע.

• מתמטיקה – ברמה מותאמת למסלול הלימוד.
• אנגלית – קורס אקדמי – הרמה תקבע עפ"י בחינת אמיר"ם/ציון אנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
• מדעי החברה – סוציולוגיה, פסיכולוגיה, שיטות מחקר.
• מחשבים.
• סטטיסטיקה.
• הבעה עברית – מקנה פטור מקורס הבעה עברית בלימודי התואר.
• כתיבה אקדמית.

חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי/ אזרחי יהיו זכאים למימון שכר לימוד ומלגות קיום

 על פי מצב סוציו-אקונומי. בעלי פטור משירות צבאי/ לאומי יהיו זכאים לסיוע במימון שכר לימוד על פי מצב סוציו-אקונומי.

AAC Version 2.9