יום פתוח אחרון יתקיים בתאריך 25 לאוגוסט בין השעות 0 ל-12
אייקון פירוט נוסף- תנאי קבלה תואר ראשון

פירוט נוסף- תנאי קבלה תואר ראשון

המכללה האקדמית אשקלון > ייעוץ והרשמה > פירוט נוסף- תנאי קבלה תואר ראשון

על פי כללי המועצה להשכלה גבוהה, תעודת בגרות או שווה ערך, הינם תנאי הכרחי לקבלה ללימודים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. שווה ערך לתעודת בגרות יכול להיות למשל: תעודת סיום מכינה המוכרת בידי משרד החינוך או תעודת בגרות שוות ערך מחו”ל (תעודת שקילה ממשרד חינוך).
לימודים לתואר ראשון במכללה האקדמית אשקלון נמשכים שלוש שנים אקדמיות.

מעבר לכך, קבלה ללימודים אקדמיים, ובפרט קבלה על בסיס לימודים אקדמיים קודמים והכרה בהם (לרבות מתן פטור) נתון לשיקולו של המוסד האקדמי אליו אתם מעוניינים להתקבל ומורכב מכמה פרמטרים, על פי דרישת כל חוג, ביניהם:
– תוצאות מבחן פסיכומטרי

– רמת אנגלית בהתאם לדרישת כל חוג על סמך בחינות מיון באנגלית (אמי"ר/ אמיר"ם) או על פי פרק אנגלית בבחינה הפסיכומטרית: הקבלה לכל מסלולי הלימוד מותנית בעמידה בתנאים האוניברסיטאיים הכוללים ידיעת השפה האנגלית והצגת רמת סף באנגלית על פי דרישת החוג על ידי עמידה בבחינות ידע באנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכה (למועמדים ללא פסיכומטרי) – רמת הידע הבסיסית הינה רמת טרום בסיסי ב' (ציון 70 באמי"ר, אמי"רם או פסיכומטרי), מלבד חוגי הלימוד פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, פוליטיקה וממשל, חוגי מדעי הבריאות, בהם יידרשו המועמדים לרמת בסיסי (ציון 85 באמי"ר, אמיר"ם או פסיכומטרי).
– על המועמד להיבחן בבחינות מיון באנגלית עד מועד ספטמבר 2020 לכל המאוחר.
– מועדי הבחינה הפסיכומטרית ובחינות אמי"ר ואמיר"ם ואופן הרישום אליהן, מתפרסמים ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה. לנוחותם של המועמדים למכללה האקדמית אשקלון – ניתן להיבחן בבחינת אמיר"ם גם במכללה, הרישום לבחינת אמיר"ם במכללה מתבצע עד חודש לפני מועד הבחינה.
– רמת עברית בהתאם לבחינת הבגרות בהבעה עברית.
– מעבר מבחן יע"ל לבעלי בגרות חו"ל או ללומדים בגרות בעברית לערבים.
– רמת מתמטיקה בהתאם לבחינת הבגרות במתמטיקה (ציון ויח"ל).
– מועמדים בני 30 ומעלה חסרי תעודת בגרות או בעלי תעודת בגרות בממוצע נמוך מהנדרש, ילמדו במכינת 30+ או מכינה לשיפור ממוצע הבגרות. סיום לימודי המכינה בממוצע הנדרש לפני תחילת שנה"ל ועמידה ביתר תנאי הקבלה לחוג המבוקש, תאפשר קבלה של המועמד כתלמיד מן המניין.
– בוגרי מכינה 30+ לא יוכלו להתקבל למסלולים הבאים: סיעוד וכלכלה וחשבונאות.
– מועמדים חריגים ידונו בוועדת חריגים.

AAC Version 2.9