ברכותנו על הרישום לקראת שנת הלימודים הקרובה, כאן תוכל להתעדכן במצב הרשמתך ונתוניך באתר המכללה בלשונית "מידע למועמד".  

AAC Version 2.9