אנו מברכים על הצטרפותך למשפחת האקדמית אשקלון, נשמח ללוות אותך ולעמוד לרשותך במהלך לימודייך האקדמיים.

לנוחיותך שלבי הרישום :

 

שלב ראשון- רישום מקוון ותשלום דמי רישום

בכניסה להליך הרישום עלייך לבחור את חוג הלימוד המבוקש, למלא פרטים אישים ובסופו לשלם את דמי הרישום בסך 350 ש"ח. (תשלום זה אינו מוחזר מכל סיבה שהיא).

בתום הרישום המקוון יישלח אליך מייל חוזר עם קבלה על התשלום.  

 

שלב שני- השלמת הרישום

השלמת הרישום  וצרוף מסמכים באופן מקוון דרך "פורטל מועמד".

לאחר קבלת כלל המסמכים הנלווים, ועדת הקבלה תדון בבקשתך, ומכתב החלטה בדבר קבלתך יישלח אליך במייל.

 

שלב שלישי-מצב הרשמה

תוכל להתעדכן במצב הרשמתך ונתוניך, דרך "פורטל למועמד" של המכללה.   

שים לב!  הטיפול בבקשתך יחל רק לאחר העלאת כל המסמכים הדרושים.

 

שלב רביעי- תשלום מקדמת שכר לימוד ובניית מערכת שעות

במידה והתקבלת עלייך לשלם מקדמת שכר לימוד בגובה 2,500 ₪ (חלק משכר הלימוד השנתי)  ולאחר מכן לערוך תכנית לימודים. תשלום המקדמה ייחשב כהתחייבות מצד המתקבל ללמוד באקדמית אשקלון בשנת הלימודים הקרובה, בכפוף לנהלי שכר הלימוד.

לתשומת ליבך,  מועמד שיתקבל ולא יסדיר את תשלום המקדמה במועד שנקבע ייחשב כמי שוויתר על מקומו.

 

לתמיכה ברישום המקוון, ניתן לפנות למינהל שיווק, ייעוץ ורישום בטל' 9990*

AAC Version 2.9