אייקון טיפים לכתיבת הצעת מחקר

טיפים לכתיבת הצעת מחקר

המכללה האקדמית אשקלון > רשות המחקר והפרסומים > רשות המחקר והפרסומים > מידע לחוקרים > טיפים לכתיבת הצעת מחקר

כדאי לברר האם חוקרים מן החוג או הפקולטה אליו אתם משתייכים הגישו בעבר הצעת מחקר לאותו מממן, ולהיוועץ בהם.
בנוסף, ניתן לפנות אל רשות המחקר והפרסומים ולבקש לעיין בהצעות שהוגשו לאותה קרן וזכו – אם ישנן כאלה (בכפוף, כמובן, להסכמת החוקר).
ממבנה ההצעה ומאופן הצגת תכנית המחקר ניתן ללמוד על חלק מהקריטריונים שעמדו בפני הגורמים ששפטו את ההצעה ושהביאו, כנראה, לזכייתה במימון.

AAC Version 2.9